نبشی و ناودانی

نبشی و ناودانی

نبشی و ناودانی و تعریف هر کدام

نبشی و ناودانی : ابتدا در مورد نبشی صحبت می کنیم .

پروفیلی که سطح مقطع آن دو ضلع عمود بر هم باشد نبشی نام دارد که در سازه های متفاوت استفاده می شود.

این مقطع یکی از مهم ترین مصالح و پروفیل های ساختمانی است که به شکل مرکب و منفرد در پروژه های عمرانی،ساختمانی و صنعتی استفاده می گردد.

علاوه بر این می توان از نبشی به صورت ترکیبی و با استفاده از وسایل و سازه های دیگر استفاده نمود.
نبشی را در نقشه های ساختمانی با حرف انگلیسی ال نشان می دهند واگر بال مساوی باشد پس از حرف L سایز بال را درج می کنند  .

به عنوان مثال L200 یعنی نبشی های بال مساوی با اندازه بال ۲۰۰ میلیمتر و اگر بال ها نامساوی باشند .

سایز هر دو بال به صورت ضرب کنار هم درج می شود مثل L200*100 یعنی نبشی بال نامساوی که یک بال آن ۲۰۰ میلیمتر و یک بال آن ۱۰۰ میلیمتر است.

نبشی و ناودانی

انواع نبشی

نبشی ها از لحاظ نوع تولید به دو نوع تقسیم می شوند:

  • نبشی پرسی
  • نبشی فابریک

نبشی پرسی

این نوع نبشی را از یک ورق با طول ۶ متر که از وسط عرض ورق خم شده است می سازند وبه آن شکل می دهند .

این بدین معنی است که ماهیت اولیه این نوع نبشی از ورق فولادی است.

نبشی فابریک

این نوع نبشی ازهمان ابتدای فرآیند تولید به شکل نبشی از خط تولید خارج می گردد .
از لحاظ شکل ظاهری نیز نبشی ها را طبقه بندی می کنند که بر اساس این دسته بندی نبشی ها را به دو نوع  نبشی بال مساوی و نبشی بال نامساوی تقسیم می کنند که از ظاهر آن می توان متوجه تفاوت بین آن ها شد.

نبشی  در بازار ایران

نبشی هایی که در بازار ایران موجود است هم از تولیدات داخلی می باشد و هم به مقدار فراوان از کشورهایی چون روسیه و اکراین وارد می شود.

نبشی ها از سایز ۲ تا ۲۰ دربازار موجود می باشند.

نبشی و ناودانی : در این قسمت در مورد ناودانی صحبت می کنیم :

ناودانی و انواع آن

پروفیلی که با سطح مقطع U شکل است و جزو پروفیل های صنعتی و ساختمانی می باشد که با مقطع باز تولید میشود را ناودانی می گویند .

ناودانی ها به سه حالت تولید می شوند:

  1.  پرسی ، که توسط پرس به شکل مورد نظر تولید میشود.
  2. فابریک ، از همان اول پروسه تولید ، از خط تولید خارج می شود
  3. به صورت ناودانی های نورد گرم و نورد سرد تقسیم بندی میشوند.

نبشی و ناودانی

انواع ناودانی

یکی از پروفیل های ساختمانی و صنعتی با مقاطع باز ، ناودانی می باشد که در ۲نوع ساده  و مشبک با مشخصات زیر عرضه می گردد:

 ناودانی ساده

ناودانی های صنعتی و ساختمانی که با ورق گرم تولید می شود و می تواند در صورت نیاز به صورت گرم یا سرد گالوانیزه شود را ناودانی ساده می گویند .

این محصول در ابعاد ۸،۱۰،۱۲،۱۴،۱۶ تولید می گردد.

ناودانی ها از ارتفاع ۳۰ تا ۴۰۰ میلیمتر موجود بوده و بیشتر برای ساختن پل های باربر و موارد دیگر به کار می رود.

 ناودانی مشبک

ناودانی مشبک از ورق گرم ، گالوانیزه شده به صورت سرد یا گرم ، تولید می گردد و جهت مصارف گوناگون نظیر موارد زیر مورد استفاده قرار می گیرد :

  • جهت ساخت قفسه های مستحکم فولادی
  • نصب سنگ به صورت خشک
  • سازه های سبک فولادی