ساختمان های با ساختار ساندویچ پانل های سه بعدی

ساختمان های با ساختار ساندویچ پانل های سه بعدی در زمره سیستم های پیش ساخته محسوب شده و از امتیازات ساختمان های پیش ساخته برخوردارند .

مفاهیمی که در ادبیات فنی ساختمان های پیش ساخته به کار می روند ، مواردی نظیر تولید انبوه ، فرایند های تضمین کیفیت و کنترل کیفیت ، ویژگی های خاص ساخت در کارگاه ، حمل و نقل و نصب در این ساختار ها نیز کاربرد دارند .

از جمله مزایای سیستم های پیش ساخته می توان به کاهش نسبی هزینه های کار نیروی انسانی ، پرت مصالح و ماشین آلات مورد نیاز ، کاهش زمان اجرا ، کنترل کیفیت بهتر ، وابستگی کمتر به شرایط جوی و صرفه جویی در تجهیزات نصب ، اشاره نمود .

ساختمان های با ساختار ساندویچ پانل : در مقابل نقاط ضعف سیستم های پیش ساخته مواردی چون بالا بودن هزینه حمل و نقل قطعات ، نیازمندی به هزینه جرثقیل برای جابجایی در محل ، اتصالات ناهمگون و نا مطمئن و طرح معماری محدود را در بر دارد.

سیستم های ساندویچ پانل سه بعدی با رویکردی میانه در مقایسه با سیستم های درجا و پیش ساخته می توانند مزایای روش های سیستم های پیش ساخته را در بر داشته و از طرفی دیگر از برخی مشکلات ان ها رهایی یابند .

این سیستم ها به دلیل استفاده از فناوری بتن پاشیده بسیاری از مشکلات ساختمان های بتن آرمه را رفع نموده است .

ساندویچ پانل های سه بعدی به دلیل عدم حضور بتن تا قبل از نصب نهایی در ساختار طراحی شده در محل اجرا دارای وزن کم و سهولت نقل و انتقال می باشند .

مهمترین نکته سازه ای در سیستم های پانل های سه بعدی ، تکمیل نیازمندی های اتصالات بعد از نصب پانل ها در محل و قبل از بتن پاشی آن ها می باشد که این موضوع موجبات ایجاد ساختاری یکپارچه با اتصالات همگون و مطمئن را فراهم می آورد .

در واقع در سیستم پانلی پس از استقرار پانل های حمل شده به محل اجرا و نصب تمامی ملزومات اتصالات در کلیه زوایا ، فرایند بتن پاشی انجام گرفته و در نهایت ساختار صلب با قابلیت باربری سه بعدی و عملکرد جعبه ای برای تحمل تمامی بار های ثقلی و جانبی فراهم می آید .

ساختمان های با ساختار ساندویچ پانل : در این ساختار با توجه به یکپارچگی تمامی دیوار ها و سقف ها و اتصال کلیه زوایا ، سازه ای با عملکرد جعبه ای ساخته می شود .

به همین دلیل درجات آزادی فعال سیستم به تعداد فزاینده ای افزایش یافته به گونه ای که بر خلاف سیستم های قابی نیروهای ایجاد شده در سیستم به صورت گسترده در نقاط مختلف پخش و شدت آن ها به مراتب کاهش می یابد .

این موضوع مزایای مختلفی از جمله کاهش مساحت مورد نیاز شالوده ، جلوگیری از ایجاد نیروهای بلند شدگی در پای سازه ، عدم ایجاد ممان پیچشی مضاعف ، افزایش مفاصل پلاستیک در سازه تا حصول ناپایداری را موجب می شود که این موارد به دلیل یکپارچگی و درجات آزادی فزاینده سیستم می باشد .

سیستم پانل های سه بعدی به دلیل استفاده از یک لایه عایق در ساختار خود موجب می شود تا اعضای این مجموعه بتوانند به عنوان عایق های حرارتی و صوتی ایفای نقش نمایند .

به دلیل گستردگی شبکه فولادی در تمامی اعضای سیستم در تمامی سطوح ، احتمال ایجاد آوار و ریزش های ناشی از جدایش مصالح در بارگذاری های لرزه ای به حداقل ممکن کاهش می یابد به گونه ای که در حالات حدی نهایی باربری ، گسیخته شده در محل خود باقی می مانند .

از انجا که اعضای باربر سازه پانلی جداکننده فضاهای معماری نیز می باشند ، استفاده از سایر جداکننده های غیر باربر به حداقل می رسد .

هم چنین به دلیل ساخت اعضای نیمه پیش ساخته در کارخانه و حمل و نصب سریع ان ، سرعت اجرای کار به نحو قابل توجهی افزایش می یابد .

با توجه به تولید صنعتی پانل ها که اسکلت اصلی سیستم پانلی را تشکیل می دهند و همچنین ظرافت ها و نوع ساخت ، این سیستم ها از نوع اجرای صنعتی ساختمان ها محسوب می شود .

در  این راستا با در نظر گرفتن مدیریت پروژه و فرایند مهندسی ارزش می توان بهره وری تولید مسکن را افزایش داد .