تاریخچه ساندویچ پانل ها

تاریخچه ساندویچ پانل : سیستم پانل های پیش ساخته سه بعدی اولین بار در سال ۱۹۶۷ میلادی توسط شخصی به نام ویکتور وایزمن در ایالت کالیفرنیای آمریکا به ثبت رسید .

شرکت های ساختمانی متعددی در جهان به ساخت این پانل ها و اجرای ساختمان های پانل سه بعدی مبادرت ورزیده اند .

از سوی آن شرکت ها کار های آزمایشگاهی و مطالعات نظری طراحی و اجرا ، انجام شده است .

اکثر مدارک فنی مذکور به صورت مدارک انحصاری برای شرکت های مزبور در آمده و صرفا برای تولیدات آن شرکت قابل استفاده است .

به همین دلیل تاکنون آیین نامه مدونی از این سیستم ساختمانی در ادبیات فنی جهانی ملاحضه نمی شود .

تا کنون مراکز تحقیقاتی و پژوهشی متعددی برای بررسی و شناخت رفتار ساندویچ پانل ها و سازه های پانلی ، تحلیل های عددی متعدد و آزمایش های مکانیکی شامل ازمایش های استاتیکی ، دینامیکی و میز لرزان انجام داده اند .

تاریخچه ساندویچ پانل : هم چنین برای بهینه سازی سیستم های پانلی از لحاظ رفتار مکانیکی و آثار حرارتی مطالعات فراوانی انجام شده است .

سازه های با سیستم ساندویچ پانل سه بعدی از یک تا چهار طبقه در نقاط مختلف دنیا با شرایط آب و هوایی گوناگون ساخته شده اند .

زمینه سازی برای تولید سازه های پانل سه بعدی در ایران از سال های اول دهه ۷۰ آغاز شد .

ساندویچ پانل های سه بعدی ساختمانی می توانند در سازه های متعارف بتنی و فلزی به عنوان دیوار برشی جهت باربری جانبی مورد استفاده قرار گیرند .

ساختار پانل ها به گونه ای است که امکان استفاده از آن ها در ساختار های کم ارتفاع به عنوان اعضای باربر قائم و افقی ، نیاز به دیگر اجزای باربر از جمله تیر و ستون را مرتفع می سازد .

در واقع ساختمان های کم ارتفاع را می توان با تکیه بر رفتار سه بعدی ساندویچ پانل ها بدون نیاز به قاب های ساختمانی متعلرف را دارا می باشند .

عملکرد و اجرای مناسب این پانل ها قابلیت استفاده از آن ها را در سازه های موجود فراهم می سازد .

ویژگی اخیر می تواند با هدف مقاوم سازی و تقویت باربری قاب های موجود مورد استفاده قرار گیرد .ُ

تاریخچه ساندویچ پانل : عملکرد لرزه ای سیستم های پانلی به دلیل ساختار خاص آنها دارای تفاوت هایی با اعضای متعارف سازه ای می باشد .

در این رابطه خواص مکانیکی اجزای ساندویچ پانل و عملکرد جعبه ای ساختار سازه ای آن ، باعث ایجاد سازه ای با شکل پذیری کمتر نسبت به سازه های معمول می شود .

در عین حال علی رغم شکل پذیری کمتر ، رفتار کلی سازه های سه بعدی پانلی نشانگر ضرایب اضافه مقاومت بالاتری در مقایسه با انواع دیگر ساختار های باربر جانبی بوده است .

با ما در گوگل همراه باشید و از طریق سرچ کردن از منابع و مقالات آهن اتحاد استفاده کنید .

برای مطالعه ادامه مطلب کلیک کنید بر روی ساندویچ پانل