ویژگی های سیستم ساندویچ پانل های سه بعدی

ویژگی های سیستم ساندویچ پانل : ساختمان هایی که با ساختار ساندویچ پانل های سه بعدی کل می گیرند ، در زمره سیستم های نیمه پیش ساخته با مصالح بتن مسلح محسوب شده و از امتیازات ساختمان های نیمه پیش ساخته برخوردارند .

ویژگی های سیستم ساندویچ پانل : از جمله این امتیازات می توان به موارد زیر اشاره نمود :

  • کاهش نسبی هزینه های اجرا
  • کاهش نیروی انسانی مورد نیاز
  • عدم اتلاف مصالح و عدم تنوع ماشین آلات مورد نیاز
  • کاهش زمان اجرا
  • امکان کنترل کیفیت بهتر
  • وابستگی کمتر زمان اجرا به شرایط جوی
  • صرفه جویی در مصرف انرژی و تعداد محدود تجهیزات نصب اشاره کرد .

در مقابل باید به نقاط ضعف سیستم های پیش ساخته مواردی مانند بالا بودن هزینه حمل و نقل قطعات ، نیاز به جرثقیل برای جابجایی در محل ، نیاز به دقت زیاد در جزییات و اتصالات و برخی محدودیت ها در طراحی اشاره کرد .

ویژگی های سیستم ساندویچ پانل : در ادامه به برخی از خصوصیات این سیستم اشاره می شود .

۱- در این روش به دلیل استفاده از فناوری پاشیدن بتن ( شاتکریت)بسیاری از مشکلات ساختمان های بتن آرمه برطرف می شود .

مهمترین نکته سازه ای در این روش ، تکمیل اتصالات بعد از نصب ساندویچ پانل ها در محل و قبل از پاشیدن بتن است ، که ساختاری یکپارچه با اتصالات یکپارچه و مطمین فراهم می کند .

۲- در سیستم ساندویچ پانل های سه بعدی پس از استقرار پانل های حمل شده به محل اجرا و نصب  تمامی ملزومات اتصالات در کلیه زوایا ، فرایند پاشیدن بتن انجام گرفته و در نهایت ساختار صلب با قابلیت باربری سه بعدی و عملکرد جعبه ای برای تحمل بار های ثقلی و جانبی شکل می گیرد .

به همین دلیل درجات نامعینی سیستم به تعداد فراینده ای افزایش یافته ، به گونه ای که بر خلاف سیستم های قابی نیروی ایجاد شده در سیستم به صورت گسترده در نقاط مختلف سازه پخش می شود و از تمرکز نیرو ها و تنش ها جلوگیری می شود .

۳- در سیستم به دلیل استفاده از دو لایه عایق در ساختار دیوار و سقف ، عناصری تشکیل دهنده به عنوان عایق های حرارتی عمل می کنند .

۴- به دلیل گستردگی شبکه فولادی در تمامی اعضای سیستم در تمامی سطوح ، احتمال ایجاد آوار و ریزش های ناشی از شکست برشی مصالح در بارگذاری های لرزه ای به حداقل ممکن کاهش پیدا می کند ، به گونه ای که در حالات حدی نهایی و حتی در حالت حدی گسیختگی ، اجزا پس از گسیخته شدن در محل خود باقی می مانند .

۵- از آنجا که اعضای باربر در سیستم پانل های سه بعدی ، جدا کننده فضاهای معماری نیز هستند ، استفاده از سایر جداکننده های غیر باربر به حداقل می رسد .

همچنین به دلیل ساخت اعضای نیمه پیش ساخته در کارخانه و حمل و نصبب سریع آن ، سرعت اجرای کار به نحو قابل توجهی افزایش پیدا می کند .

۶- با توجه به تولید صنعتی پانل ها ( که عناصر اصلی سیستم پانل های سه بعدی محسوب می شوند ) ، جزییات اجرایی و روش ساخت ، این سیستم یک روش تولید صنعتی ساختمان محسوب می شود .