اجزای سیستم ساندویچ پانل های سه بعدی ( ۳d panel )

اجزای سیستم ساندویچ پانل های سه بعدی : مهمترین اجزای تشکیل دهنده سیستم ساندویچ پانل های سه بعدی ، دیواره ها و سقف هایی است که بخشی از آن در کارخانه و بخشی در محل اجرای ساختمان شکل می گیرند .

این دیواره ها ، تحمل نیروهای قائم و افقی ( بار های ثقلی و بار های جانبی ) را بر عهده دارند .

این پانل ها که نقش دیوار های داخلی و خارجی ساختمان را نیز بر عهده دارند ، از اجزای زیر تشکیل می شوند :

  • عایق پلی اتپستایرن
  • شبکه میلگرد
  • خاموت های برشی
  • شبکه اتصال
  • بتن پاشیده شده بر روی شبکه میلگرد ها ( شاتکریت )

ساندویچ پانل های سه بعدی

اجزای سیستم ساندویچ پانل های سه بعدی : ساندویچ پانل های پیش ساخته سبک سه بعدی ( ۳d panel ) ساختمانی ، تشکیل شده از یک لایه فوم پلی استایرن کندسوز به عنوان هسته عایق که در دو طرف ان ورق مشبک فلزی با ابعاد چشمه ۵ * ۵ سانتی متر قرار گرفته است .

صفحات مشبک فلزی با مفتول های مورب به نام برشگیر به یکدیگر متصل می گردند .

ضخامت هسته عایق  و دانسیته آن ، قطر و جنس مفتول مش ، قطر ، جنس و تعداد در متر مربع مفتول برشگیر و ابعاد پانل از جمله مشخصات ظاهری است که تعیین کننده انواع ساندویچ پانل ، با توجه به کاربردشان  می باشد .

این ساندویچ پانل های سه بعدی ( ۳d panel )در کنار یکدیگر نصب می گردند .

لایه پلی استایرن نقش قالب برای بتن پاشی و هم چنین عایق حرارتی و صوتی را ایفا می کند .

در این سیستم پانل ها پس از استقرار بتن پاشی شده و یک ساره سه بعدی با عملکرد جعبه ای را تشکیل می دهند .

از این پانل ها علاوه بر استفاده به عنوان باربر ساختمان ، به دلیل عایق حرارتی ، صوتی و مزایای دیگر برای تیغه های غیر باربر ساختمان های مختلف نیز استفاده می شود .

پانل های پیش ساخته سبک سه بعدی  ( ۳d panel )شامل انواع ساندویچ پانل های دیواری و ساندویچ پانل های سقفی می باشد .