اتصال ساندویچ پانل به اسکلت

اتصال ساندویچ پانل : ساندویچ پانل های سه بعدی با میلگرد شماره ۱۰ در فواصل ماکزیمم ۵۰- ۷۰ سانتی متر از هم به اسکلت متصل می شوند .

اتصال ساندویچ پانل به اسکلت فلزی

نصب ساندویچ پانل به اسکلت فلزی به سادگی توسط ارماتور های به شکل L با مشخصات زیر بین فوم و مش قرار گرفته و بال خمشده ان به ستون ها یا تیر ها جوش می شود .

ترجیحا میلگرد ها به بال تیر ها و بسته به نحوه قرار گرفتن ستون ها داخل جان ستون ها قرار می گیرند .

اتصال ساندویچ پانل به اسکلت بتنی

در اتصال به اسکلت بتنی بهتر است که نصب پانل قبل از اجرای اسکلت پیش بینی شده و میلگرد ها به صورت انتظار از تیر ها خارج شده باشد تا ساندویچ پانل ها روی آرماتور ها نصب گردد .

باید دقت کرد که میلگرد ها روی یک خط بوده و نباید در اثر بتن ریزی ، آرماتور ها از مسیر خود منحرف شوند .

چرا که در اثر هر گونه جابجایی ، ساندویچ پانل در جای خود نصب نشده و در نهایت تراز و شاقول کردن ساندویچ پانل ها با مشکل مواجه می گردد .

یا می توان در سطح ستون ها و تیر ها پلیت هایی ، قبل از بتن ریزی یا بعد از بتن ریزی از طریق اتصال با رول بولت در نظر گرفت و میلگرد ها را مانند ساختار اتصال به اسکلت فلزی به آن ها جوش کرد .

در غیر این صورت در فواصل قید شده فونداسیون یا ستون ها با مته صنعتی حدود ۱۰ سانتی متر سوراخ شده و میلگرد ها حداقل به میزان ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر از روی بتن بین فاصله فوم و مش قرار می گیرند .

اتصال ساندویچ پانل ها به یکدیگر

ساندویچ پانل ها پس از سوار شدن روی اسکلت توسط میلگرد هایی به طول حداقل  ۵۰ سانتی متر و به فاصله نهایتا ۵۰- ۷۰ سانتی متر از یکدیگر ، بین فاصله فوم تا مش به دو ساندویچ پانل دوخته می شود به طوری که حداقل ۴ چشمه ۵ سانتی متری از هر ساندویچ پانل را بپوشاند .

دقت کنیم که ساندویچ پانل ها حتما باید به ارتفاع و به نحوی که برش گیر ها به تا های عمودی متصل شده باشند نصب گردند .

پس از نصب ساندویچ پانل باید محل اتصال ساندویچ پانل ها به یکدیگر ، کنج ها و باز شو ها نظیر دور پنجره ها و در ها با اتصالات مخصوص از جنس شبکه مش ، که حداقل ۱۰ سانتی متر از هر ساندویچ پانل را می پوشاند بسته شوند تا کلیه ساندویچ پانل ها حالت یکپارچه و کاملا پیوسته به خود بگیرند .

این اتصالات که به شکل تخت ، U شکل و گونیا بوده و در تمام محل های اتصال دو ساندویچ پانل به یکدیگر استفاده می شود ، بیشتر به منظور جلوگیری از ترک خوردن سطح دیوار استفاده می شود .

این اتصالات با سیم آرماتور بندی به کمک انبر یا تفنگ های پنوماتیک به شبکه مش ساندویچ پانل متصل و محکم می شوند .

جهت جلوگیری از ترک خوردن سطح دیوار در محل اتصال ساندویچ پانل به ستون ها بهتر است روی ستون ها نیز با اتصالات تخت یا هر گونه پوشش مانند توری رابیتس یا توری مرغی پوشیده شده و به ساندویچ پانل متصل شود .

در باز شو ها مخصوصا پنجره ها از اتصالات U شکل برای تقویت و جلوگیری ز ترک خوردگی لبه ها استفاده می شود .

ضمن اینکه در گوشه ها به جهت تقویت بیشتر باید حدود ۴۰ یا ۵۰ سانتی متر اتصال تخت را تحت زاویه ۴۵ درجه به گوشه اتصال داد .

اما در مواردی که دور پنجره ها از فریم فلزی استفاده می شود نیازی به استفاده از اتصال نیست .

در کل اگر سطح بازشو ها کوچکتر از ۲ متر مربع باشند نصب پنجره بدون فریم بندی و به کمک پلیت هایی در کنار پنجره امکانپذیر است اما اگر مساحت بازشو ها بیش از ۲ متر مربع باشد ( در پنجره های بزرگ ) ناگزیر به نصب فریم و اتصال ان به تیر ها تحت عنوان نعل درگاه هستیم .