نصب و اجرای سقف ساندویچ پانل

نصب و اجرای سقف ساندویچ پانل : سقف سیستم های ساندویچ پانلی می تواند از یکی از انواع سقف ساندویچ پانلی یا سقف غیر ساندویچ پانلی ( مانند تیرچه بلوک ، تیر های با جان باز و دال بتنی ) انتخاب شود .

لازم است نصب ساندویچ پانل های سقف پیش از اتمام بتن پاشی دیوار ها انجام شود و در محل اتصال به دیوار ها ، شناژ افقی تعبیه شود .

هم چنین در وسط دهانه باید خیز منفی به مقدار ۱٫۲۰۰ طول دهانه پیش بینی شود .

فاصله حداکثر بین شمع ها در طول تیرچه های واقع شده بین ساندویچ پانل های سقف ۱٫۵ متر می باشد .

نصب و اجرای سقف ساندویچ پانلی

برای اجرای قابل بندی سقف ساندویچ پانلی ، باید فاصله ۲۰ میلیمتری بین تخته کفراژ بندی و شبکه جوش شده رعایت شود و نباید قالب به شبکه جوش شده بچسبد .

لازم است سیستم چوب بست ، استحکام کافی در نگهداری سقف در حین اجرای بتن ریزی تمامی سطوح ، بار های زنده و همچنین نیروی باد را  داشته باشد .

نصب اجرای سقف غیر ساندویچ پانلی

رعایت نکات زیر برای اجرای سقف های غیر ساندویچ پانلی نظیر تیرچه بلوک ، سقف های با جان باز ،سقف های با دال بتنی و غیره ضروری است :

میلگرد های تحتانی تیرچه بتنی باید از هر دو سمت آن به صورت ازاد امتداد داشته باشند ، به طوری که حداقل ۸ سانتی متر آن ها روی ساندویچ پانل دیواری قرار گیرند .

اجرای سقف تیرچه بلوک باید قبل از اتمام بتن پاشی دیوار ها صورت گیرد .

بلوک های سقف می توانند از انواع بلوک های سفالی ، سیمانی یا پلی استایرن ضد حریق استفاده شوند .

بتن ریزی سقف و شناژ های افقی به عنوان المان مرزی و محل نشیمن تیرچه ها بر روی دیوار ساندویچ پانلی باید همزمان صورت گیرد .

در صورت استفاده از بلوک پلی استایرن ضد حریق باید تمهیدات لازم برای اتصال آن به ملات نازک کاری زیرین ، نظیر گچ و خاک  ، فراهم گردد .