ادامه مقاله اسکلت فولادی آهن اتحاد

ادامه مقاله اسکلت فولادی : هرگونه انحراف از این مقدار باعث دگرگون کردن اوضاع خواهد شد .

مثلا اگر صلبیت مقداری از ۰٫۷۵ بیشتر شود ، مقدار لنگر انتهایی از حد مجاز بالاتر خواهد رفت و اگر صلبیت  مقداری از ۰٫۷۵ کمتر شود ، لنگر وسط از حد مجاز بالاتر خواهد رفت .

به این دلیل همیشه توصیه می شود خود تیر برای صلبیت ۵۰% طرح گردد و اتصال برای صلبیت برای ۰٫۷۵

مسئله بالا تا لحظه ای که به یاد داشته باشیم همان لنگری است که در حالت صلبیت کامل تولید می شود خیلی خوب به نظر می رسد ، بنابراین هیچگونه صرفه جویی در مصالح نسبت به حالت صلبیت کامل نخواهیم داشت .

البته می توان گفت که در حالت اتصال نیمه صلب ، احتیاج به جوش کمتری می باشد . ولی این موضوع وقتی صحیح است که در اتصال کاملا صلب ، از ورق فوقانی استفاده شود .

اما اگر اتصال کاملا صلب ، به وسیله جوش مستقیم بال ها و جان به ستون انجام گیرد ، مسئله صرفه جویی در جوشکاری نیز از بین خواهد رفت .

ان ها که صحبت از مزیت اتصالات نیمه صلب می کنند ، بعضی مواقع با این موضوع روبه رو می شوند که چگونه این اتصالات را برای قاب های حقیقی که از چندین دهانه و طبقه تشکیل شده اند و بارگذاری برای دهانه های مختلف متفاوت است ، به کار ببرند .

در قاب هایی که در آن ها از اتصالات جوشی کاملا صلب استفاده شده است ، لنگر های انتهایی اعضا به طریق مختلف به دست می آیند .

برای مثال اگر برای این کار ، روش پخش لنگر مورد استفاده قرار گیرد ، احتیاج به دانستن لنگر های گیر داری انتهایی ، ضرایب پخش و ضرایب انتقال می باشد .

برای یک قاب با اتصالات نیمه صلب تمام این عوامل ( لنگر های گیر داری انتهایی ، ضرایب پخش ، ضرایب انتقال ) تحت تاثیر درجه صلبیت اتصال قرار می گیرند که خود باعث پیچیدگی انالیز قاب خواهد گشت .

ایین نامه اجازه می دهد که اتصالات نیمه صلب فقط در جایی مورد استفاده قرار گیرند که دلایل کافی برای توانایی ان ها جهت پایداری در مقابل یک لنگر معین بدون هیچگونه اضافه تنش در جوش ، وجود داشته باشد ظراحی اعضایی با چنین اتصالاتی ، باید بر این اصل قرار گیرد ، که درجه صلبیت بزرگتر از مقدار حداقلی که موثر دانسته می شود ، اتفاق نیفتد .

در این اتصالات ممکن است تغییر شکل های غیر الاستیک اتفاق بیفتد ولی هیچ وقت نباید تنش های جوش اتصالات از حد مجاز بیشتر شوند .