مزیت سقف های مرکب عرشه فولادی شرکت آهن اتحاد صالح

مزیت سقف های مرکب عرشه فولادی : در بیشتر از ۸۰ سال گذشته ، جهش فوق العاده اي در طراحی این سقف ها ایجاد شده که همگی بر پایه انجام آزمایشات بیشتر و رسیدن به درك بهتري از رفتار این سیستم سقف می باشد و این جهش سبب توسعه زیاد استانداردهاي ساختمانی مربوطه شده است.

این پیشرفت ها باعث شده تا سقف های عرشه فولادی داراي کارایی بالا و هزینه اجرایی کمتر نسبت به سقف هاي دیگر باشند.

اجراي این سیستم سقف از سال ۱۳۸۷ در کشورمان آغاز گردیده است و به دلیل انطباق آن با سیستم هاي اجرایی کشورهاي توسعه یافته و همچنین توسعه تکنولوژي جوشکاری گل میخ هاي برشگیر خیلی زود گسترش یافته و در ۵ سال گذشته رونق بسیار خوبی یافته است.

این سقف ها علاوه بر داشتن شرایط ایده آل فنی ، داراي عوامل جذاب دیگري چون صرفه اقتصادي و سرعت اجرا می باشند که سبب گردیده ایمن ترین و اقتصادي ترین سقف در سازه هاي فلزي باشد.

سقف های مرکب عرشه فولادی به دلیل دارا بودن کیفیت بالا در بخش هاي طراحی ، تولید و اجرا یک سقف بهینه بوده و در یک نگاه کلی مزایاي آن را می توان به شرح زیر خلاصه نمود :

مزیت سقف های مرکب عرشه فولادی

 1. داشتن سابقه اجرائی بسیار خوب
 2. داشتن ارزش اقتصادي بالا با در نظر گرفتن فاکتورهاي هزینه و زمان
 3. مقاومت سازه اي بالا در کنار داشتن وزن حداقل
 4. امکان اجراي آن در تمام شرایط آب وهوائی
 5. وزن و هزینه اجراي آن حداقل به میزان ۱۰ تا ۳۰ درصد کمتر از سقف های معمول می باشد.
 6. به دلیل عملکرد مرکب این سقف ها، وزن سازه فلزی کاهش می یابد.
 7. ورق های عرشه فولادی ظرفیت تحمل بار بالائی داشته و تا طول دهانه ۳٫۵  متر ، بدون تیر فرعی وشمع بندي قابل اجرا هستند.
 8. در این نوع سقف ها قالب بندي حذف شده و ورق های عرشه فولادی در حین اجرا به عنوان قالب عمل می کنند.
 9. با توجه به ظرفیت باربري بالا ورق های عرشه فولادی در هنگام اجرا به عنوان سکوي اجرائی عملکرد بسیار مناسبی دارند.
 10. در این نوع سقف ها فولاد کششی ( میلگرد مثبت ) حذف شده و ورق های عرشه فولادی پس از گیرش بتن به عنوان میلگرد کششی عمل می نمایند.
 11. سرعت اجرا تا ده برابر بیشتر از سقف هاي معمول بوده و به طور متوسط ۷۰۰ مترمربع سقف را می توان در یک روز اجرا نمود.
 12. با توجه به حذف شمع بندي در زیر سقف ها، امکان بتن ریزي همزمان طبقات وجود دارد.
 13. شکل ورقهای عرشه فولادی به گونه اي است که پس از اجراي آن می توان ساپورت هاي مناسبی جهت عبور تاسیسات برقی و مکانیکی از آنها گرفت.
 14. به دلیل حفظ کامل آب بتن نگهداري و عمل آوري بتن در این نوع سقف ها بسیار ایده آل می باشد.
 15. به دلیل داشتن ظاهري زیبا در ساختمان هاي صنعتی ، پارکینگ ها و بطور کلی مکان هایی که نیازي به اجراي سقف کاذب نمی باشد، ورق های گالوانیزه سطح تمام شده یکدست و مناسبی را ایجاد می کند.
 16. فضاي بسیار کمی براي دپو و نگهداري ورق ها بسیار نیاز دارد.
 17. هزینه هاي حمل و نقل به مراتب اندك می باشد.

با مقایسه سقف های معمول در کشور مانند سقف های تیرچه بلوك ( تیرچه فلزی یا بتنی ) – دال بتن مسلح- سقف مرکب ( کامپوزیت ) به جرات می توان گفت که سقف های عرشه فولادی یکی از ایمن ترین و اقتصادي ترین سقف هائی است که در حال حاضر اجرا می شوند.

در کنار این موضوع استفاده از روش هاي جدید و تکنولوژي مدرن در بخش هاي طراحی ، تولید و اجرا ، این سقف ها را سریعترین نوع در سازه هاي فلزی کرده است.