میلگرد

میلگرد

میلگرد و کاربرد آن

میلگرد : اصولا برای تقویت بتن و سازه‌های بتنی در تحمل نیروهای کششی ، از میله‌های فولادی (میلگرد )استفاده می‌شود.

بتن به صورت ذاتی برای تحمل نیروهای فشاری استحکام دارد ، اما نیروهای کششی می‌توانند باعث شکستن آن بشوند.

میلگردها به عنوان یک عامل تقویت‌کننده‌ی بتن از سال ۱۹۶۸ به شکل استاندارد تولید و استفاده می‌شوند، هرچند انواع مسطحی از میله‌های تقویتی هم وجود دارند که بیشتر برای تقویت سطوح افقی بتنی از جمله مسیر بزرگراه‌ها و اجزای پل‌ها به کار برده می‌شوند.

آجدار کردن میلگرد  ( میل گرد آجدار ) با هدف بهبود چسبندگی میان بتن و فولاد تقویتی صورت می‌گیرد.

طرح آج روی میلگرد مشخصات معینی ندارد، اما فضای میان برآمدگی‌ها و ارتفاع آج‌ ها باید مطابق استانداردهای مربوط باشد.

آج‌های ساخته شده روی بدنه‌ی میلگردهای فولادی اغلب با ایجاد سطح اصطکاک کافی، امکان چسبندگی فولاد و بتن را فراهم می‌کنند .

انواع میلگردها بر اساس استاندارد و آنالیز کنونی‌

  • میلگرد س ۲۴۰ (میلگرد ساده)
  • میلگرد آج ۳۴۰ (میلگرد آجدار مارپیچ)
  • میلگرد آج ۴۰۰ (میلگرد آجدار جناقی)
  • میلگرد آج ۵۰۰ (میلگرد آجدار مرکب)

در حال حاضر تمام میلگردهای بازار تابع چنین استانداردی هستند.

‌وقتی نام ‌میلگرد A2‌ را می‌شنوید بدانید که منظور همان ‌میلگرد آج ۳۴۰‌ است و منظور از ‌میلگرد A3‌، همان ‌میلگرد آج ۴۰۰‌ است. فقط نام‌ها ثابت مانده ولی آنالیز و استاندارد آنها کاملاً متفاوت است.

انواع کاربرد میلگرد آرماتور در بتن

میلگرد ها به شکل‌های متفاوت در اعضای بتنی مسلح مورد استفاده قرار می‌گیرند که معمولاً در نقشه‌های سازه‌ای‌، بطور دقیق ترسیم می شوند.

کاربردهای متفاوت آن ها را در زیر بیان می کنند.

میلگرد راستا‌

برای افزایش مقاومت کششی بتن

ادکا

برای تحمل لنگرهای منفی در تکیه‌گاه‌های تیر و برای تحمل نیروهای برشی

سنجاقی

برای تقویت مقاومت برشی خاموت‌ها و اتصال کامل بین میل گردهای طولی و خاموت

خرک

برای قرار دادن دو شبکه‌ی متوالی افقی با فاصله‌ی معین در داخل قالب (‌در بتن ریزی‌های کف و فونداسیون‌)

خاموت

برای جلوگیری از بیرون زدگی آرماتور های طولی در اثر کمانش و تحمل نیروهای برشی و جلوگیری از گسترش ترک‌.

 

 

رکابی

برای در امتداد نگه داشتن آرماتورهای طولی یا عمودی در بتن ریزی دیوارها و دال‌ها (‌به شکل حرف u‌) یا بین دو سفره آرماتور (شبکه مش‌بندی)

 

میلگرد گذاری شالوده‌ها

در عمل میلگردها به صورت شبکه‌ای در کف شالوده قرار داده می‌شوند (‌با احتساب فاصله‌ی پوشش بتن‌) برای ایجاد چسبندگی بیشتر و انتقال مناسب‌تر نیرو بین فولاد و بتن در کناره‌های فونداسیون‌، میلگرد شبکه با خم ۹۰ درجه به طول معین‌، شکل داده می‌شود.

با توجه به میزان بار و عمق فونداسیون سیستم میلگرد گذاری در آنها می‌تواند به صورت شبکه‌های تحتانی ‌یا ترکیبی از شبکه‌های تحتانی و فوقانی باشد.

برای حفظ فاصله‌ی مناسب بین دو شبکه از خرک (‌میلگرد خم شده به صورت تکیه گاه‌) استفاده می‌شود.

نورد سایز های مختلف میلگرد

هدف مهندسی نورد عبارت است از تغییر فرم شمش به مقاطع مورد نظر، این مهند سی شامل كارگاهای نورد ۳۰۰ ، نورد ۳۵۰ ، نورد ۵۰۰ ، نــورد ۶۵۰  و كارگاه هـای سرویس دهنده می باشد.

به طور كلی نورد به دو صورت گرم و سرد وجود دارد.

كارگاه های نورد كارخانه ذوب آهن همگی از نوع نورد گرم می باشند .

در نــــورد گـرم شمـش پـس از رسیدن به درجه  حـرارت مورد نظر در كوره های نورد از بین چند مجموعه غلتك در حال چرخش عبور نموده و با كاهش متوالی مقطع نهایتا به فرم مورد نظر تبد یل می شود .

پس از اتمام تغییر فرم، محصول نهایی توسط  دستگاه های برشی خط مانند قیچی واره به طول مورد نظر برش داده شده و پس  ازعملیات تكمیلی و كنترل ، بسته بندی گردیده و به انبار محصول حمل می شود.

کارگاه نورد ۳۰۰

این كارگاه ازنوع نورد سبك ومداوم است. ظرفیت اسمی تولیداین کارگاه ۷۰۰ هزارتن در سال بوده و تولیدات کارگاه شامل انواع میلگردهای ساختمانی اعم از ساده و آجدار از نمره ۱۰ تا ۳۲ میلیمتر و نبشی های بال مساوی نمره ۴، ۵ و ۶ می باشد .

 

كارگاه نورد ۳۵۰

این كارگاه ازنوع نورد سبك ومداوم بوده و ظرفیت تولید آن ۳۳۰ هزار تن در سال می باشد. همچنین کارگاه شامل یک خط مستقیم برای تولید میلگرد ساده و آجدار یک خط سیم می باشد. تولیدات این کارگاه در خط مستقیم شامل میلگرد ساده و آجدار از نمره ۱۶ تا ۲۸ میلیمتر و نیز در خط سیم مفتول های کلاف از قطر ۵/۵ تا ۱۶ میلیمتر و میلگرد آجدار ۸ و ۱۰ میلیمتر می باشد.

كارگاه نورد۵۰۰

كارگاه نورد  ۵۰۰ از نوع نورد متوسط ومداوم با ظرفیت تولید ۷۰۰ هزار تن در سال بوده  وعمده ترین محصولات آن  تیرآهن  های از نمره ۱۲تا ۱۸ ، نبشی های بال مساوی ۸ تا ۱۰ ، ناودانی ۱۴ تا ۱۶ بال موازی و شیب دار و میلگردهای ۴۵، ۵۰ و ۵۶ میلیمتر می باشد .

 

كارگاه نورد ۶۵۰

این كارگاه از نوع نورد سنگین و غیر مداوم بوده و دارای دو خط نورد تیرآهن وچهارگوش با ظرفیت تولید ۷۵۰ هزار تن در سال می باشد. تولیدات كارگاه شامل تیرآهن از نمره ۱۶ تا۳۰ و چهارگوش های ۱۰۰* ۱۰۰ و ۱۲۵ * ۱۲۵ میلیمتر و ریل U33 راه آهن است